Fem år for dokumentforfalskning

En 49 år gammel norsk-kurder var tiltalt for overtredelse av totalt åtte paragrafer i straffeloven og utlendingsloven. Fredag ble han dømt til fem års fengsel for omfattende dokumentforfalskning.