Skog for milliarder råtner på rot

Det blir stadig mer skog her i landet, og verdien av skogen har økt med 45 milliarder kroner bare siden 1990. Men det hogges stadig mindre og mye står i fare for å råtne på rot.