Vil ha marinefartøy inn i nordområdene

Norge bør vise muskler ved å la marinefartøy patruljere fast i nordområdene igjen, mener Sjøforsvarets to foregående generalinspektører.