Nattoget kan likevel bli reddet

Nattogene kan likevel bli reddet. Styret i NSB holder muligheten åpen, og ser to løsninger for å hindre nedlegging.