Sameflagget med i flaggloven

Bruken av det samiske flagget er nå innlemmet i det offisielle lovverket for flagging på offentlig sted.