Bygd evakueres etter lyngbrann

Politiet evakuerer alle som oppholder seg i bygda Sandbekk i Sokndal kommune i Rogaland på grunn av den store lyngbrannen i området.