7000 utlendinger får ledighetstrygd i Norge

Hver 12. mottaker av ledighetstrygd i Norge er utenlandsk statsborger, men Aetat har ingen kontroll på om de vel 7000 dagpengemottakerne befinner seg i Norge, skriver Dagavisen.