Økende ledighet for lærere

Arbeidsledigheten blant lærere øker mer enn for andre yrkesgrupper. Særlig går dette ut over nyutdannede.