Vi stjeler mest i desember

Det forsvinner mer fra butikkene i desember enn resten av året. Men årets desembermåned er ikke verre enn tidligere.