Enda mer styring

Istedenfor skattelette vil SV ha en betydelig styring av det statlige og det regionale virkemidelapparetet.