Skipsfarten tvinges til utslippskutt

Regjeringen varsler strengere utslippskrav fra skip og fiskefartøyer i stortingsmeldingen om «Rikets miljøtilstand» som legges frem i dag.