Slik får de navn

Det er Meteorologisk institutt som har oppgaven med å gi navn til de ekstreme værsituasjonene i Norge.