Saken kommer ikke opp

Det ble i dag bestemt at Fredrik Fasting Torgersen (72) ikke får gjenopptatt saken sin.