Trur ikkje det var bjørn

Politiet tvilar på at det var ein bjørn som det blei skote etter i Jostedalen.