– Må bli forutsigbare

Sjøforsvaret har siden 2004 satset bevisst på å oppnå bedre sosiale forhold for sine ansatte.