- Tilsynsbyene har fagfolk nok

— Tilsynsbyene sitter på betydelig kompetanse. Riksmedienes ensidige presentasjon av regionene er preget av arroganse, sier ordfører Petter Steen i Haugesund.