Målkamp i sak om medlemsjuks

Seks tidlegare sentrale leiarar i Norsk Målungdom er tiltalt av Økokrim for å ha juksa til seg statsstøtte ved å gje opp for høge medlemstal.