Slakter 190 skrapesyke sau

Besetningen på 190 sau på en gård på Rennebu i Sør-Trøndelag blir slaktet etter at en av sauene er smittet med skrapesyke.