KrF-ordførar går av i protest mot regjeringa

KrF-politikaren Lorentz Lunde seier bestemt nei til å ta ein ny periode som ordførar i Tysnes. Einaste grunnen er misnøye med Bondevik-regjeringa.