Dørum: - Ingen grunn til å føle seg utrygg i Norge