30 nekter å la seg avhøre

Rundt 30 personer har nektet å si noe når politiet har innkalt dem til vitneavhør i forbindelse med Nokas-ranet i Stavanger.