Stortinget minnet Leif Lund

Avdøde Leif Lund(61) ble minnet av sine medrepresentanter på Stortinget i går. President Jørgen Kosmo leste minnetalen.