– Regjeringen skyver funksjonshemmede ut

De funksjonshemmedes organisasjoner reagerer sterkt på regjeringens forslag om å skyve byrdene i syketrygden over fra det offentlige til private arbeidsgivere.