Forberedt på norske dødsfall i Afghanistan

Forsvaret er forberedt på at norske soldater kan bli drept i tjeneste i Afghanistan. Årsaken er at det er blitt mer sannsynlig at norske styrker kan bli brukt i høyrisiko-oppdrag i de sørlige delene av landet.