Folk kutter ut kontantstøtten

Fra utgangen av juni i fjor til utgangen av juni i år har antall mottakere av kontantstøtte blitt redusert med 11,4 prosent.