Syk i dag også

Dan Pettersen er syk også i dag, og kan ikke forklare seg. Dermed inntar Johnny Thendrup vitneboksen.