Det kommer frem i årsrapporten som Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings— og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) leverte til stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) torsdag ettermiddag.

I rapporten slår EOS-utvalget også ned på at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke informerte utvalget om overvåkingen.

— Utvalget forventer at PST på eget initiativ orienterer utvalget om alle former for inngripende metodebruk, sier EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer.

Hun legger til at når det er snakk om inngripende metodebruk som PST heller ikke legger fram for retten, så er det ekstra viktig at EOS-utvalget holdes orientert.

Utvalget konkluderer med at overvåkingen var så inngripende at det var nødvendig med hjemmel i lov. Siden PST ikke har lovhjemmel til skjult fjernsynsovervåking på privat sted, er utvalget kommet til at PST ikke skulle ha overvåket kjellerboden, opplyser Løwer.