Flomrammede Trond Teigen vil ha andre enn NVE og Nord-Fron kommune til å avgjøre hva som skal skje med boligene på Kvam.

Selv har han fått ny tomt, og er klar for flytting.

Nord-Fron kommune fikk mandag beskjed av NVE om hvilket område i Kvam som blir berørt av en ny sikringssone.

Bjørn Bjørke, virksomhetsleder for teknisk drift i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen, har allerede gitt beskjed til fire husstander om at husene ikke blir bygget opp igjen.

Nå starter dialogen med folk som har hus innenfor sonen, og som tidligst om to-tre år vil få endelig beskjed om de kan flytte tilbake til boligene sine på Kvam. Ingenting av verdi skal nemlig bygges opp innenfor sonen før området er ferdig sikret.

— Jeg ser at sonen omfatter over halvparten av bygningsmassen i Kvam sentrum. Innenfor sonen skal det gjennomføres en rekke sikringstiltak, som murer og vei på begge sider av elven som går gjennom Kvam, sier Bjørke til Aftenposten.

— Tiltakene skal sørge for at elven går slik den skal gå, og for at redningstjeneste kommer til i en krisesituasjon. Da kreves en viss bredde, sier Bjørke.

Rundt ti hus innenfor sonen må uansett rives, som følge av skader.

Får aldri flytte tilbake

Bjørke sier det er hensynet til det fysiske sikringsanlegget som gjør at fire husstander har fått beskjed om at husene ikke blir bygget opp igjen.

Familien til Trond Teigen (53) utgjør en av husstandene.

De fikk huset sitt ødelagt for annen gang da den verste flommen siden 1995 rammet Kvam sentrum i mai. Teigen konstaterer at ingenting i huset kunne reddes. Nå bor familien i en leid bolig.

— Det var uansett ikke aktuelt å bygge opp igjen huset. Slik sett er jeg fornøyd med å få en ny og sikrere tomt. Men det har vært en tung tid, ikke minst for sønnene mine som etter den første flommen ble fortalt at det var trygt å flytte hjem igjen, sier Teigen.

Vil ha andre enn NVE

Han er skeptisk til at NVE, som bommet med forsikringene, og kommunen, som følger rådene fra NVE, alene skal ta de endelige beslutningene om boligmassen på Kvam.

— Først skal NVE sikre for mange millioner kroner. Så skal de avgjøre om det er trygt å bo i de ulike husene. Noen uavhengige burde vært med på vurderingen, sier Teigen.

— De fleste her mener det hadde vært best å sanere all bygningsmasse innenfor sonen. Og så bygge opp igjen et boligfelt et annet sted, sier han.

Tidligst om halvannet år vil han være på plass i nytt hus, i luftlinje rundt en kilometer fra der han bodde.

Bor fortsatt på campingplass

- Bjørn Bjørke, hvor aktuelt er det at flere blir nektet å flytte inn igjen som har hus innenfor sikringssonen?

— Nå skal NVE drive sikringsarbeide, så skal denne vurderingen gjøres. Det kan også være flere årsaker til at folk som har bodd her ønsker å finne seg andre tomter. Ingen hus blir altså bygget opp igjen før sikringsarbeidet er ferdig. Det kan gå to, kanskje tre år. Da kan det hende at noen vil flytte uansett. Dialogen med disse starter nå.

- Hvor bor folk i mellomtiden?

— Mange har funnet andre gode boliger, noen bor i hytter de har på fjellet, og noen fortsatt på campingplasser. Det dreier seg om rundt 20 familier, sier Bjørke.