• FORSKNING KOSTER: Statoil og Aker har mottatt 242 millioner kroner i forskningsbevilgninger fra Gassnova. Dermed har de fått halvparten av midlene som er gitt ut i forbindelse med forskningsprosjekter knyttet til rensing av gasskraftverk. Foto: Tor Høvik.

Håver inn forskningsmillioner

Statoil og Aker soper inn forskningsmillioner på Mongstad-prosjektet. Nesten halvparten av alle forskningsbevilgninger fra Gassnova går til de to selskapene.