Evakueringen skjedde i 10-tiden mandag formiddag.

— Det var politiet som tok beslutningen. Meldingen som var kommet inn til flyplassen, var av en slik art at de bestemte seg for å evakuere, sier lufthavnsjef Per Jarle Ingstad til NTB.

Politiet går mandag formiddag gjennom den evakuerte terminalbygningen.

— Det var nok omkring tusen personer i terminalen da den ble evakuert, legger Ingstad til.

Alle veier forbi flyplassen er også stengt, opplyser Statens vegvesen.

På E6 er Helltunnelen stengt i retning Værnes, mens Værnestunnelen er stengt i retning mot Trondheim lufthavn. Det samme er fylkesvei 705 Hell bru i retning flyplassen på grunn av trusselen mot lufthavnen.

Togtrafikken som går forbi Værnes ble også stanset en stund, men er nå i gang igjen. Togene får på nåværende tidspunkt ikke stoppe på flyplassen for av- og påstigning av politiet. Jernbaneverket oppgir at årsaken til stansen var en bombetrussel.

Flyene som skal til Værnes kan lande som normalt, men passasjerene får ikke forlate flyene.