For første gang siden valget har nå Høyre lavere oppslutning på Sentios meningsmålinger for Dagens Næringsliv enn partiet hadde som valgresultat. Nedgangen på 3,7 prosentpoeng fra februar til mars gir Høyre en oppslutning på 26,2 prosent, mens valgresultatet var 26,8 prosent.

Målingen, som har en feilmargin mellom 0,7 og 3,4 prosent, gir den største oppgangen til Fremskrittspartiet. Frp øker med 2,3 prosentpoeng til 15,1 prosent. Arbeiderpartiet går fram 1,6 prosentpoeng til 35,3 prosent.

For de øvrige partiene er det ubetydelige endringer. Kristelig Folkeparti og Venstre ligger begge på stedet hvil med henholdsvis 5,1 prosent og 4,3 prosent. Senterpartiet har heller ikke beveget seg siden forrige måned og får støtte fra 5,1 prosent av de spurte. Sosialistisk Venstreparti går ned 0,1 prosentpoeng til 3,9 prosent. Miljøpartiet De Grønne går fram 0,5 prosentpoeng til 2,6 prosent og Rødt får 1 prosent, uendret fra forrige måned. Kategorien andre partier faller 0,5 prosentpoeng til 1,4 prosent.

Hvis målingen hadde vært stortingsvalgresultat, ville Høyre og Frp fått til sammen 76 mandater. Ap, Sp og SV ville ha fått 75 mandater. H, Frp, KrF og V ville ha fått 93 mandater, mens Ap, Sp, KrF og V ville ha fått 90 mandater. 85 mandater gir flertall på Stortinget.