Dommen falt torsdag.

— Han er frifunnet for alt som er relatert til terror, men dømt for trusler og ett tilfelle av påvirkning av rettens aktører, opplyser Sjødin.

Krekar er også dømt til å betale 130.000 kroner til personene som ble truet.

Aktors påstand var sju års fengsel, mens Krekars forsvarere ba om full frifinnelse. Likevel legger ikke Meling skjul på at han er fornøyd med at aktoratet ikke fikk gjennomslag for terrordelen av tiltalen.

— Dette er en betydelig annen avgjørelse, sier forsvareren, som opplyser at det så langt er det ikke tatt stilling til om dommen ankes.

Mannen som kaller seg «mulla Krekar» er kurder fra Nord-Irak, født 7. juli 1956 og heter egentlig Najmuddin Faraj Ahmad. Han kom til Norge i 1991 som kvoteflyktning. Kona og fire barn er i dag norske statsborgere.

I 2003 kom vedtaket om at Krekar skulle utvises fra Norge i februar 2003 av hensyn til rikets sikkerhet. I 2005 slo Oslo tingrett fast at vedtaket om å utvise ham var gyldig, noe Høyesterett bekreftet i 2007. Vedtaket er ikke effektuert fordi Irak ikke kan garantere at han ikke får dødsstraff.

Krekar har siden 8. desember 2006 stått på FNs terrorliste.