Kraftig nedgang i kvotekjøp fra U-land

Norske selskaper kjøpte langt færre klimakvoter fra utviklingsland i fjor.