«Jeg mener at det er helt klart at dere ikke har noen rettslig plikt til å anmelde», skriver advokat Frode Elgesem ved advokatfirmaet Thommessen i en e-post til Ap som VG har fått tilgang til.

Årsaken var at de uansett ikke kunne ha forhindret det som hadde skjedd, ifølge det juridiske rådet som advokatfirmaet har gitt Ap. Elgesem skriver at «plikten til å anmelde følger av straffeloven paragraf 139 og det er nok for sent å gjøre noe med dette som vi er kjent med, jevnfør at det er tale om en avvergingsplikt og ikke en plikt til å anmelde handlinger som allerede er begått og følgende inntrådt».

— Det er en helt tullete paragraf å komme trekkende med i denne saken. Den bestemmelsen gjelder en veldig begrenset plikt til å anmelde i noen svært få tilfeller der det pågår en straffbar handling, sier professor i offentlig rett, Anne Robberstad.

Hun mener man bør respektere den nå 25 år gamle kvinnens ønske om ikke å anmelde saken.

— Det ville være å ta over hennes bestemmelsesrett og dra henne inn i en lang og utstrakt rettslig prosess, sier Robberstad.

Ap-leder Jens Stoltenberg sier partiet har latt være å anmelde saken, etter å ha samrådd seg med 25-åringen.

— Nå har hun advokat, og hun vurderer det spørsmålet, og hvis hun kommer til en annen konklusjon, vil vi selvfølgelig fullt ut forstå det, sier Stoltenberg.

Elgesem ønsker ikke å kommentere rådene han har gitt partiet.