Kvinner knasker mest piller

Eldre kvinner spiser dobbelt så mye lykkepiller som menn. Kvinner mellom 80 og 89 år bruker mest antidepressive medikamenter.