Pengene skal brukes til å etablere tverrfaglige poliklinikker og diagnosesentre for å bedre tilbudet til pasienter med ulike utmattelseslidelser, skriver Dagbladet.

— For mange av disse pasientene er møtet med helsevesenet en ekstrabelastning, når de opplever å bli sendt fra sted til sted. Mange opplever et nederlag når ingen kan gi gode svar verken på diagnose eller behandling, sier Høie til avisen.

Ved inngangen til 2012 var hele 130.000 personer langtidssykmeldt for ulike former for kroniske lidelser samtidig som det er strid både om fastsetting av slike diagnoser og behandlingen.

Høie håper derfor at satsingen vil gi resultater.

— Vi vil nå forsøke å møte disse pasientene på en annen måte. Dette er nybrottsarbeid. Pasientene skal møtes tverrfaglig, og få hjelp til avklaring og diagnose på et tidligere tidspunkt, sier helseministeren.

Målet er at tilbudet skal være i drift i løpet av 2015.