— Politidistriktet vil ikke gå inn og spesifisere hva vi gjør beredskapsmessig, sier Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland politidistrikt.

Politiet i Hordaland vil sette inn de ressursene de finner nødvendig, etter en risikovurdering, ifølge politimesteren.

Lav trussel

Hvorfor kan politiet i Oslo si noe om sin beredskap, men ikke dere?

— Det er en helt annen type arrangement i Oslo, av en helt annen størrelsesorden. Vi er klar over at denne dagen kommer, og foretar de nødvendige vurderinger, sier Gudmundsen.

Politiet i Oslo har lagt ut informasjon om sine operasjoner under ettårsmarkeringen på sine nettsider.

Minnearrangementer, gudstjenester og kransenedleggelser finner sted over hele landet søndag, ett år etter terrorangrepene.

Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at det ikke foreligger opplysninger som tilsier at noen kan komme til å true arrangementene.

PST vurderer trusselen for at noe skal skje som lav.

- Kan ikke utelukke noe

Fungerende leder for fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt, Torstein Stefansen, opplyser at ekstra bemanning er hentet inn for å kunne gjennomføre arrangementene i Oslo på en sikker og verdig måte.

— Det er så langt ingen indikasjoner på at noe vil skje, men vi kan aldri utelukke at noen vil forsøke et eller annet. Det må vi ta høyde for i vår tilnærming, sier han.

Nordre Buskerud politidistrikt, som har Utøya innenfor sine grenser, opplyser at politibåter skal ligge klare på vannet når folk skal fraktes til og fra Utøya.

— Flere av minnemarkeringene foregår i vårt distrikt. Derfor henter vi inn ekstra mannskap fra våre nabodistrikter og utrykningspolitiet, slik at vi har god bemanning 22. juli, sier stabssjef Kjell Magne Tvenge i Nordre Buskerud politidistrikt.

Helseberedskap

Også helsepersonell vil være i beredskap på Utøya under ettårsmarkeringen.

— Dette kan bli en sterk opplevelse for mange. Når en samler mange mennesker som har opplevd å miste sine kjære, enten det er en sønn eller en kjæreste, så er det viktig at vi har nødvendig helsepersonell til stede i tilfelle noen trenger å snakke med noen, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet til P4.

På Utøya vil det til enhver tid være to helseteam til stede, med mellom tre og fem personer på hvert team.