Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) kom like før klokka tolv til enighet om en avtale innen renovasjon av husholdningsavfall.

Husholdninger går fri

En streik innen renovasjon av husholdningsavfall ville fått store konsekvenser for store deler av Sør-Norge og deler av Nord-Norge.

Fortsatt er det imidlertid usikkert om industrirenovasjon blir rammet av streik fra arbeidstidens begynnelse fredag morgen.

Partene var ikke kommet til enighet på dette området ved midnatt natt til fredag.

— Den såkalte søppelstreiken er avblåst. Men avtalen som handler om industrirenovasjon, er fremdeles ikke i boks, sier kommunikasjonsansvarlig Bjørn Sandnes i NTF til NTB.

Hovedtrekkene i meklingsløsningen innebærer et generelt lønnstillegg til alle på 1,25 kroner, et lavtlønnstillegg til alle på 3 kroner, økning av minstelønnssatsene med 8 kroner til 150 kroner og heving av fagbrevtillegget fra 11 til 12 kroner.

- Kan leve med

Overenskomsten inneholder dessuten de samme bestemmelsene som ble fremforhandlet i frontfagene vedrørende korte velferdspermisjoner, pappapermisjon ved fødsel og bruk av vikarer og innleid arbeidskraft.

— Vi skulle gjerne sett en større økning av både minstelønn og generelle tillegg, dette er jo en bransje med et meget lavt lønnsnivå. Men alt i alt er dette en avtale vi kan leve med, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund.

Forslaget til ny overenskomst skal nå ut til uravstemning blant NTFs medlemmer.