Statoil-aksjen steg med 2,13 prosent til 144 kroner. torsdag Det er likevel et klart lavere nivå enn tidligere i sommer da investorene la mest vekt på den høye produksjonen og de store funn selskapet har gjort. Mange analytikere holder på kursmål langt over dagens nivå.

Omsetningen i månedene april, mai og juni ble på 201 milliarder kroner. I andre kvartal 2011 hadde selskapet inntekter på 169 milliarder kroner. Da ble resultatet før skatt drøyt halvannen milliard høyere enn i år.

Dermed økte inntektene til tross for streiken på norsk sokkel tidligere i sommer. Streiken varte i 16 dager og kostet rundt 200 millioner kroner per dag for operatørene. Konflikten ble stanset ved tvungen lønnsnemnd 9. juli.

Økt produksjon

— Statoil fortsetter å levere gode økonomiske resultater og sterk kontantstrøm. Vi økte olje- og gassproduksjonen med 17 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Produksjonen i andre kvartal var som forventet, og våre produksjonsprognoser for 2012 ligger fast, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Med en økning på 33 prosent, er det gassproduksjonen som vokser raskest, mens væskeproduksjonen, det vil si olje og kondensat, øker med 8 prosent. Statoil vokser for tiden raskest i utlandet, men også på norsk sokkel har produksjonen økt i årets andre kvartal.

Bedre enn ventet

Tross den markante økningen i produksjon og omsetning, var bedringen i driftsresultatet relativt liten. Det økte fra 61 milliarder kroner i andre kvartal i fjor til 62 milliarder i år.

Innkjøp knyttet til driften økte med 22 milliarder kroner fra i fjor, og økte avskrivninger og borekostnader bidro til å spise opp det meste av inntektsøkningen i år.

Resultatet for den norske oljegiganten er bedre enn ventet. Onsdag anslo analytiker Trond Omdal i Arctic Securities overfor Hegnar Online at driftsresultatet ville ende på 47,5 milliarder, og nettoresultatet på 13,3 milliarder kroner.

Tallene som ble lagt frem torsdag, bidro til å gi Statoil-aksjen et løft på 0,6 prosent da Oslo Børs åpnet.

Strategi og finans

Lund fremhevet i sin presentasjon flere ganger viktigheten av å ha en sterk finansiell posisjon.

— Vi er bra posisjonert, men de beste er de som har mindre fokus på hvor bra de er i dag, og mer på hvor bra man må være for å vinne fremover, sier konsernsjefen og sammenligner med toppidretten.

En del av den strategiske posisjoneringen til Statoil er å spisse virksomheten mot det selskapet gjør best, som ifølge Lund er «teknofokusert oppstrømsvirksomhet», det vil si oljeutvinning i til dels teknisk krevende operasjoner.

Et viktig steg i denne spissingen er at selskapet har solgt bensinstasjonene til canadiske Couche-Tard.

— I ulike transaksjoner har det frigjort 20 milliarder kroner, en løsning vi mener er til beste både for oss og for det nye selskapet, sier Lund.

Holder på vekstmål

Han minner også om at Statoil som en global aktør er utsatt for svingninger og uro i verdensøkonomien.

— Vi er ikke skjermet mot de omveltningene vi ser, med økt uro, politisk ustabilitet, mer kompleksitet og større svingninger i prisene.

Svaret mener Lund er å sørge for fortsatt sikre operasjoner og finansiell fleksibilitet for å kunne håndtere endringer raskt. Han sier selskapets strategi både i nærmeste fremtid og frem mot 2020 ligger fast. Målet er å doble produksjonen internasjonalt innen tiåret er omme.