LO åpner for å utvide egenmeldingsordningen

Landsorganisasjonen (LO) mener at erfaringene med egenmeldinger er så gode at de ønsker å utvide ordningen.