Jobber ikke for Krekar-garanti

Regjeringen har satt saken på vent til tross for gjentatte løfter om at man gjør alt for å få Krekar ut.