EU har ennå ikke satt i gang den formelle prosessen rundt striden om postdirektivet, som regjeringen har sagt den ikke vil implementere.

Den formelle såkalte 102-prosessen innebærer at partene skal forhandle i først seks måneder, og så tar det ytterligere seks måneder før deler av EØS-avtalen settes ut av kraft.

Fredag var det møte i EØS-komiteen i Brussel, men EU startet heller ikke denne gangen stoppeklokken. Det betyr at saken ikke rekker å bli ferdigbehandlet før stortingsvalget neste høst.

— Vi vil ikke føle oss bundet av det en regjering har vedtatt, men ikke effektuert. Vi vil stille oss fritt, sier finanspolitisk talsperson i Frp Ketil Solvik-Olsen, til Nationen.

Også Per-Kristian Foss fra Høyre sier dette gjør det enklere å følge Postens ønske, som er å implementere direktivet.

— I praksis vil det være enklere å reversere saken nå, fordi det ikke er inntrådt noen sanksjoner ennå, sier Fredrik Sejersted, professor ved senter for Europarett.

Han påpeker at en ny regjering i prinsippet kan reversere prosessen uansett når den igangsettes.