Grilles om hvorfor Forsvaret ikke ble satt inn tidligere

Irritert Martin Kolberg (Ap) ba forsvarssjefen og de andre toppene i Forsvaret om å slutte å være «veik».

REFSET: Martin Kolberg (Ap) ba forsvarssjef Harald Sunde om å være tydeligere i sine svar.
STO UBRUKT: Ingen militære styrker, med unntak av Garden, ble beordret ut i aksjon før 06.00 lørdag 23. juli. - Noe av Forsvarets ressurser ble brukt, og noe ble ikke brukt, sier Strøm-Erichsen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

Hvorfor ble ikke Forsvarets spesialstyrker, helikoptre og skarpskyttere satt i sving tidligere 22. juli? Hvorfor tok ikke Heimevernet oppstilling rundt de viktigste nøkkelmålene i Oslo sentrum i timene etter bomben gikk av i Regjeringskvartalet?

Les også

Bondevik: - For mye kontroll kan lamme samfunnet

Dette er noen av hovedspørsmålene som Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité vil til bunns i, når de i hele dag griller statsråder og politi- og forsvarstopper.Tre forsvarstopper, etteretningssjef Kjell Grandhagen, forsvarssjef Harald Sunde og generalinspektør for i Heimevernet, Kristin Lund, ble alle spurt om de følte at Forsvarets ressurser ble tilstrekkelig brukt 22. juli.

— Om politiet kunne anmode bistand tidligere, vil jeg ikke spekulere i, sa Sunde.

Kolberg fikk nok

Etter flere liknende svar fra de tre forsvarstoppene på spørsmål om samarbeidet mellom politiet og Forsvaret under og etter terrorangrepet 22. jul, i sprakk det til slutt for Arbeiderpartiets Martin Kolberg.

— Jeg synes dere er alt for veike sammenliknet med deres tidligere uttalelser, sa Kolberg, rettet mot forsvarssjef Sunde.

Les også

Gjørv: - Viktigere å lære enn å plassere ansvar

Han og flere andre var betydelig mer kritiske overfor 22. juli-kommisjonen, hvor de i klare ordelag kritiserte politiets sene forespørsel om militær hjelp.— Generelt er min erfaring at bare ordet bistand knyttes til utilstrekkelighet. Først etter at politiets ressurser er uttømt skal man be om bistand. Derfor er det et forbedringspunkt i dagens instruks at man kan be om bistand med en gang, svarte Sunde.

Et spørsmål om å ikke strekke til

Etter lunsj har dagens 22. jul-høring utelukkende handlet om politiets sene anmodning om hjelp fra Forsvaret.

Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen blir mandag ettermiddag spurt ut om hvorfor Norges militære styrker, med unntak av Garden, ikke ble satt inn før på morgenen 23. juli.

— Vi fikk jo ikke klare svar fra ledelsen i Forsvaret, og da må vi spørre dere i politisk ledelse, sa en småspydig Martin Kolberg til statsråden.

Les også

Venstre refser Faremo for PST-avskrift

Hun svarte at det er politiets oppgave å anmode Forsvaret om bistand i krisesituasjoner.

Les også

- Det er f... meg krig

— Har ikke politiet kunnskap om hva de kan be Forsvaret om?, spurte Høyres Per Kristian Foss.- Jo, jeg opplever at de har det, svarte Strøm-Erichsen.

I instruksen for samarbeid mellom politiet og Forsvaret, står det at politiet kan be om bistand hvis de føler seg «utilstrekkelig» - altså at alle politiressurser er brukt opp.

Peker på Faremo og Storberget

Foss ville vite om begrepet er fornuftig å bruke, fordi det betyr at politiet eller andte etater må føle seg utilstrekkelige før de ber om hjelp - noe som kan heve terskelen for dette.

— Dette fremstår som en uklok begrepsbruk. Mener du at Forsvaret nedover i systemet er fornøyd med instruksen?

— Normalt skal politiets ressurser være fullt utnyttet, men det legges ikke til grunn ved krisehåndtering. Men alt som går på samarbeid kan man bli bedre, sier Strøm-Erichsen.

Les også

Killengreen: - Vi ble detaljstyrt

Venstre-leder Trine Skei Grande ba forsvarsministeren forsøke å forklare hva som ikke fungerte mellom politi og militærvesen 22. juli.— Er instruksen for dårlig formulert, er det mangel på øvelser, eller finnes det dårlige holdninger i etatene? Hvilken av disse tre forklaringene vil du si stemmer, spurte Grande.

Strøm-Erichsen mener imidlertid spørsmålet må rettes mot Beredskaps- og justisdepartementet, som nå styres av Grete Faremo. 22. juli i fjor var det den nå avgåtte Knut Storberget som var justisminister.

— Det er vanskelig for meg å svare på en vurdering som ble gjort i et annet departement, svarte forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Publisert: