Norwegian og Parat kom ikke til enighet i den tvungne meklingen og partene gikk fra hverandre like etter midnatt natt til onsdag. De er enige om å treffes senere, men fortsatt er det fare for streik for 1.230 kabinansatte.

Fortsatt fare for streik

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud bekrefter at Norwegian fortsatt har trusselen om streik hengende over seg.

– Det vil gå fire dager fra vi eventuelt melder om plassfratredelse, til en konflikt starter. Forhandlingsutvalget vårt har nå vært i en krevende mekling siden mandag morgen. Vi vil nå oppsummere inntrykkene fra meklingen før vi går videre, sier Skjæggerud.

Kan skje mandag

Sjansen for at det blir streik allerede lørdag, er dermed svært liten. Men mandag kan fort bli dagen da kabinansatte i både Norge og Danmark legger ned arbeidet.

229 av de 1.230 kabinansatte er organisert i Danmark, og Parat vil vente på avklaring fra meklingsinstitusjonen der før de eventuelt sender et varsel om plassfratredelse.