Partene hadde frist til midnatt med å bli enige for å unngå at en streik for 600 maskinister lammet all fergetrafikk, hurtigbåter og taubåttrafikk ved viktige olje— og gassterminaler.

Sent onsdag ettermiddag ble det først meldt at streikefaren var avverget på grunn av enighet mellom NHO Sjøfart og Norsk Sjømannsforbund om en forhandlingsløsning i innenriksoppgjøret. Men Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund sitter fortsatt hos Riksmekleren sammen med NHO Sjøfart, opplyser sistnevnte til NTB.

Hvis maskinistene går ut i streik, vil det bare være på dispensasjonsbasis at sjøbasert lokaltrafikk vil gå. I en melding til egne medlemmer gjør maskinistenes forhandlingsleder Hege-Merete Bengtsson oppmerksom på at de er forpliktet til ikke å sette liv, helse og materiell i fare.