Dropper reservasjonsmuligheten

Regjeringen snur.

  • NTB
  • Liv Solli Okkenhaug
  • Karen Tjernshaugen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Det kom frem på en pressekonferanse med helseminister Bent Høie fredag morgen.

Regjeringen har i samarbeid med KrF kommet frem til en «ny løsning», sa Høie.

Han ville imidlertid ikke gå inn på detaljer i hva denne nye løsningen består i.

— Men den involverer ikke en reservasjonsmulighet, understreket Høie.

Hareide-intervju

Pressekonferansenble kalt inn på én times varsel.

Torsdag kveld sa KrF-leder Knut Arild Hareide overraskende i et intervju at han kan være åpen for andre løsninger enn Regjeringens reservasjonsforslag dersom både legene og kvinnenes behov ivaretas.

Fredag sier Høie at Hareides uttalelse er grunnen til at han kalte inn til pressekonferanse i dag.

— Det ville vært veldig uheldig når KrF sai går at de er åpen for et alternativ, å ikke fortelle at vi jobber med en løsning somsnart er klart. Derfor ville jeg være åpen om dette i dag. Jeg skulle gjerne presentert en full løsning i dag, men det gjenstår fortsatt noen detaljer, sa Høie.

— Dette er noe vi har jobbet med over tid. Hvorfor Hareide valgte å gå ut med dette i går, må dere nesten spørre ham om.

Møtte legeforeningen

Han hadde torsdag et møte med Legeforeningen, hvor detaljene i den nye ordningen ble diskutert.

Han er kategorisk på at fastlegene ikke vil få noen reservasjonsrett.

Les også

Hareide åpner for å droppe reservasjonssaken

— Den nye løsningen vil ivareta kvinnene på en bedre måte enn i dag, sier Høie.

Spesialavtale

Under regjeringssonderingene i fjor høst inngikk Høyre og Frp en spesialavtale med KrF om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort.

Venstre skrev ikke under avtalen. Høyre, som tidligere var imot å gi fastleger reservasjonsrett, har tidligere pålagt sine stortingsrepresentanter å stemme for forslaget når saken behandles i Stortinget.

Helseminister Høie har ment at det er en vesensforskjell mellom dagens forslag om reservasjonsmulighet og tidligere forslag om reservasjonsrett, noe opposisjonen avviser.

Kraftig motstand

Snuoperasjonen kommer en knapp uke før høringsfristen for regjeringens opprinnelige reservasjonsforslag går ut.

Et overveldende flertall av kommunene som til nå har sendt inn høringssvar har vært negative til å gi leger mulighet til å reservere seg.

Også store, Høyre-styrte kommuner som Oslo og Bergen har gitt Regjeringen et klart råd om å legge forslaget dødt.

Allerede i mars skrev BT at flertallet i Legeforeningen går mot reservasjonsretten.

- Har lyttet

— Når denforrige løsningen vi foreslo møtte så sterk motstand , har jeg lyttet til det. Men å baredroppe den var ikke noe alternativ, for dagens ordning fungerer heller ikke, sa Høie på pressekonferansen.

Uttalelsene fredag står i sterk kontrast til Høies tidligere uttalelser om temaet. I et intervju med BT i februar, slo han fast at det ikke var noe spørsmål om fastleger skulle få reservere seg mot å henvise til abort, men om hvordan ordningen skulle fungere praktisk.

— Det er et flertall i Stortinget som ønsker en reservasjonsmulighet. Min jobb er å følge opp at dette blir gjort, sa Høie.

Vil ha raske svar

Foreningen for reservasjonsrett for helsepersonell er avventende i sin respons på pressekonferansen til helseminister Bent Høie (H).

– Vi vil måtte avvente hva som ligger i avtalen før jeg kan uttale meg nærmere, men jeg registrerte at Høie var tydelig på at legers samvittighet også skal ivaretas, sier fastlege Eilif Haaland til NTB.

Haaland leder Foreningen for reservasjonsrett for helsepersonell, som ber helseministeren nå sørge for en rask avklaring.

KORT VARSEL: Bent Høie kalte inn til pressekonferanse på en times varsel fredag morgen.
Publisert: