En pasient ved Radiumhospitalet fikk natt til 17. mai påvist legionærsykdom, og bakterien kommer trolig fra vannforsyningen.

I løpet av mandag kveld eller tirsdag skal det sendes 200 spesialdusjer fra England, opplyser Oslo universitetssykehuset (OUS) mandag.

— Dusjene blir montert umiddelbart, og de inneholder et filter som hindrer legionellabakteriene, sier Anders Bayer ved sykehusets informasjonsavdeling til Aftenposten.

Lørdag formiddag ble det oppdaget at det kunne være smitte i vannforsyningen, og pasientene fikk derfor ikke dusje eller drikke vann fra springen.

Senere opplyste sykehuset at smitten trolig kom fra dusjene, grunnet for lav temperatur i rørene.

Legionellabakterien overføres gjennom innånding av små luftbårne vanndråper fra infiserte vannsystemer, men smitter ikke fra person til person. I milde tilfeller fører bakterien til en influensalignende sykdom, men i alvorlige tilfeller inntrer kraftig lungebetennelse, såkalt legionærsykdom.

Som oftest er det eldre og personer med alvorlige sykdommer som får alvorlig sykdomsforløp ved legionellasmitte.

Det største utbruddet av legionella her i landet var i Østfold i 2005. Da ble 55 personer smittet og ti døde. I Stavanger i 2001 ble 36 smittet og sju døde.