Dermed gikk statsadvokat Thorbjørn Klundseter over nivået han antydet i tingretten, for den delen post 2 i tiltalen omfatter — seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Klundseter pekte på at det var skjerpende at Rune Øygard forsøkte dekke over forholdet han hadde til jenten, ved å presse henne inn i et dekkforhold med en jevnaldrende gutt.

Dette momentet var ikke oppe i tingretten, men ble tema i Eidsivating lagmannsrett etter at Kripos fant nye SMS-meldinger. Jenten hevdet i sin forklaring at korrespondansen dokumenterte hennes påstand om at Øygard aktivt forsøkte å dekke over forholdet dem imellom.

— Det er vanskelig å tro at dette er sant, men funnet av SMS-er underbygger fornærmedes forklaring, sa Klundseter i sin straffeutmålingsprosedyre.

Voldsomt grep om jenten

Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard ble onsdag kjent skyldig i seksuelle overgrep mot den nå 17 år gamle jenten fra hun fylte 14 år til anmeldelsen snaut to år senere.

AKTOR: Aktor Thorbjørn Klundseter med forsvarer Mette Yvonne Larsen i bakgrunnen.
SCANPIX

Han ble imidlertid frikjent for tiltalepunktet om ett samleie da hun var 13 år gammel, noe som vil bidra til å redusere straffen i forhold til tingrettens dom på fire års fengsel.

Klundseter poengterte at tross frikjennelsen på det ene punktet, er den nå 17 år gamle jenten blitt trodd på det aller meste av sin forklaring. Det dreier seg om jevnlige samleier over en snau toårsperiode, kanskje så mange som femti, slik jenten selv har anslått, argumenterte han.

— Det er ingen tvil om at han har hatt et ganske voldsomt grep om fornærmede. Og overgrepet ble tatt til ekstreme høyder, ved at han har fått henne til å bli kjæreste med NN (dekkjæresten, red.anm.) for å dekke over forholdet han selv har hatt til henne, sa Klundseter.

Det er ventet at Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, vil legge med påstand om en betydelig mildere straff enn hva aktor mener er riktig når hun torsdag holder sin prosedyre om straff.

- Måneder, ikke år

Hun sa etter kjennelsen onsdag at man nå snakker «måneder, ikke år».

Medforsvareren, advokat Martin Eiebakke, kommer trolig til å argumentere tilsvarende for hvorfor oppreisningserstatningen jenten krever må ligge betydelig lavere enn nivået på 150.000 kroner som Sør-Gudbrandsdal tingrett la seg på.

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal har varslet et relativt romslig krav om oppreisningserstatning, og baserer seg også på de medisinske og psykologiske lidelsene jenten er påført som følge av saken.

Beviskravet i en slik sivil prosess er lavere enn i straffeprosessen. Hun mener retten kan utmåle oppreisning på begge tiltalens punkter, selv om Øygard onsdag ble frikjent for det mest alvorlige av dem.

I tingretten la hun ned påstand om oppreisningserstatning på 260.000 kroner. Jenten ble tilkjent 150.000 kroner.