Juryen vurderer Øygards skjebne

Juryen i Eidsivating lagmannsrett trakk seg klokken 09.30 tilbake for å vurdere om Rune Øygard er skyldig i seksuelle overgrep eller ikke. Lagmannen la særlig vekt på SMS og skype-meldinger i sin rettsbelæring.