Helsedirektoratet anbefaler såkalt lymfeknutebiopsi for undersøkelse og behandling av føflekkreft.

Flere sykehus, blant dem Oslo universitetssykehus, har ikke fulgt disse retningslinjene. Det forventer helseminister Jonas Gahr Støre nå at både dette og andre sykehus gjør.

— Jeg forventer at de helseforetakene som ennå ikke har innført den anbefalte undersøkelsen, gjør dette raskt, slik at tilgangen til denne undersøkelsen blir likeverdig over hele landet, lyder Støres svar på et spørsmål fra KrFs stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal.

Norge topper den internasjonale statistikkene for føflekkreft, både når det gjelder utbredelse og dødelighet.

20 prosent av pasienter som er behandlet for føflekkreft, får påvist spredning når de undersøkes ved hjelp av lymfeknutebiopsi.

Oslo universitetssykehus lover nå å endre sine rutiner og vil ta i bruk metoden.

— Vi vil starte opp selv om det kan vise seg at dette ikke er hensiktsmessig, skriver avdelingssjef Kim Alexander Tønseth ved avdeling for Plastikk- og Rekonstruktiv kirurgi.